Pískování kovů

Kovový materiál, ocelové dílce a konstrukce se nejčastějí pískují za účelem před-úpravy (očištění, sjednocení, zbavení okují, aj.), čímž se zvýší kvalita a estetika povrchu, zejména pak pro nutnost dalších technologických postupú povrchových úprav (lakování, zinkování, aj.).

Některé příklady možných povrchových úprav naleznete na www.reno-tech.cz

Pískování / tryskání za účelem očištění a odstranění staré barvy, hloubkové rzi, atd. včetně i finální povrchové úpravy jako součást renovace inženýrských sítí, jejich příslušenství a těžkých ocelových konstrukcí.

Jedná se především o potrubí, vodárny, vodojemy, čističky odpadních vod, kanalizační systémy, jímky, šachty, ale i stožáry, sloupy, ocelové a pontonové mosty, sila, hráze, zábradlí, atd.

Tím se u těchto souborů zařízení ne jen zlepší estetické vlastnosti, ale zejména prodluží jejich celková životnost a funkčnost.