Nedovolené kopírování - seznam hříšníků

POZOR!!! Nejsme účelově vytvořená firma, obchod ani e-shop, jako je např. teprve od roku 2017 nově vzniklá, respektive nám zcizená www.piskovacka.cz našeho bývalého zaměstnance Tomáše Fraňka, který takto parazitije na informacích u nás získaných a primárně založených na naše IČ (29111056), kdy v jeho případě se jedná o protiprávní napodobeninu (plagiát).

Nicméně tento subjekt (IČ: 05887046), který používá stejné nebo nápadně podobné informace ke ,,svým" produktům, včetně i názvu webových stránek a některých svých kontaktů, uvádí všechny, kteří u něho nakoupí v omyl tím, že se před nimi tváří jako regulérní obchodník, přitom je jen překupník, bez jakéhokoliv, tedy kromě svého bytu v Ostravě -Porubě, klientského, obchodního, servisního nebo jakékoliv jiného odpovídajícího zázemí. Navíc to co zpáchal a páchá dále, není nic jiného než sprostá zlodějna. Proto a ne jen z tohoto morálního důvodu bych měl oprávněnou obavu kupovat od nějakého, neznámého kramáře, navíc s nebezpečím, že se jedná nebo jednat může v jeho případě o trestnou činnost.

Proto zájem o zákazníka po dodání zboží přirozeně končí a jakékoliv další řešení s ním, jako je např. reklamace, apod. nebude lehké, zdali vůbec možné. Tímto Vám dáváme na vědomí, že se tohoto člověka i jeho nekalé činnosti plně distancujeme a varujeme všechny potencionální kupující na www.piskovacka.cz, která nemá s námi a našimi stránkami www.piskovacky.cz , kromě podoby názvu nic společného.

Když se budete chtít dozvědět o celé této záležitosti více, ideálně když pana Fraňka navštívíte v jeho bytě osobně, pakliže Vás vůbec přijme a schůzku spíše nezmění někde na jiné místo a v jiném prostředí. V případě, že se Vám osobní kontakt náhodou podaří a Vy se s ním, tedy se skutečným Tomášem Fraňkem a ne s někým jiným reálně setkáte, a z očí do očí se ho zeptáte jak se věci v tomto mají, rádi bychom byli seznámení s jeho odpovědi i jeho reakci.