Pískování kamene

Je všeobecně známo, že povrchy kamenných a prefabrikovaných dílů podléhají povětrnostním, průmyslovým, civilizačních a jiným nepříznivým vlivům (kyselé deště, plísně, UV záření, výfukové zplodiny a jiné emise ), které mají zásadní vliv na životnost a estetiku těchto dílců, kdy dochází k jejich erozi, která má za následek změnu struktury a případně úplný rozpad těchto materiálů.

Aby se tomu efektivně zamezilo, slouží právě pískování/tryskání jako primární krok v povrchové předúpravě s následnou možností finálního ošetření speciální impregnací, které zamezí dalšímu znehodnocování těchto dílců a dlouhodobě ochrání jejich povrchy před jakýmikoliv nepříznivými vlivy čím zásadním způsobem zvýší jejich životnost a zlepší estetické vlastnosti.

Proto provádíme povrchové očištění a renovace stavebních i uměleckých prvků a souborů z kamene (pískovec, břidlice, žula, …), betonu (beton a jiné stavební, tvrdostní směsi).
Jde především o stavební části mnohých budov a děl, zejména pak o sokly, podlahy, sklepy, zdi, omítky/fasády, jímky, kanály, šachty, hráze, mosty, viadukty, podstavce, patky, obrubníky, pomníky, atd..

Pískování za účelem čištění / sanace betonových (prefabrikovaných) dílců, konstrukcí a staveb, jmenovitě – průmyslové podlahy, dlažby, mosty, patky, podstavce, pilíře, nádrže, hráze, aj.

Pískování/tryskání dílů zahradní architektury“ (zahrady, parky, leso-parky, - patky, obrubníky, zdi, ohrady, nábytek, atd.)

Některé příklady možných povrchových úprav naleznete na www.reno-tech.cz