Seznam našich zákazníků/odběratelů, kteří doposud nesplnili nebo nám neuhradili své závazky.

Subjekt/Firma/Jméno Splatnost dne Stav pohledávky