Renovace

Renovujeme různé díly, věci a zařízení. Díky dobré strojní vybavenosti jsme schopni provádět i náročnější práce, čím se naše firma, o čemž svědčí naše výsledky, řadí mezi unikáty tohoto oboru, viz. www.reno-tech.cz