Pískovačky a tryskání / pískování kamene, cihly a prefabrikátů (betonu).

Je všeobecně známo, že povrchy kamenných, cihelných a prefabrikovaných dílů nebo i dílů z různých stavebních směsí podléhají povětrnostním, průmyslovým, civilizačních a jiným nepříznivým vlivům (kyselé deště, plísně, UV záření, výfukové zplodiny a jiné emise ), které mají zásadní vliv na životnost a estetiku těchto dílců, kdy dochází k jejich erozi, která má za následek změnu struktury nebo jiné vady, případně i úplný rozpad/destrukci těchto materiálů.

Aby se tomu efektivně zamezilo, slouží právě pískování/tryskání jako primární krok v povrchové předúpravě s následnou možností finálního ošetření speciální impregnací/penetrací, které zamezí dalšímu znehodnocování těchto dílců a dlouhodobě ochrání jejich povrchy před jakýmikoliv nepříznivými vlivy, čím zásadním způsobem zvýší jejich životnost a zlepší i estetické vlastnosti.

Proto provádíme povrchové očištění a renovace stavebních i uměleckých prvků a souborů z kamene (pískovec, břidlice, žula, …), betonu (beton a jiné stavební, tvrdostní směsi).
Jde především o stavební části mnohých budov a děl, zejména pak o sokly, podlahy, sklepy, zdi, omítky/fasády, jímky, kanály, šachty, hráze, mosty, viadukty, podstavce, patky, obrubníky, pomníky, atd..

Pískování za účelem čištění / sanace betonových (prefabrikovaných) dílců, konstrukcí a staveb, jmenovitě – průmyslové podlahy, dlažby, mosty, patky, podstavce, pilíře, nádrže, hráze, aj. Pískování/tryskání dílů zahradní architektury“ (zahrady, parky, leso-parky, - patky, obrubníky, zdi, ohrady, nábytek, atd.)

A právě pro tyto práce jsou jedny z nejvíce efektivních a progresívních prostředků právě mobilní tryskací jednotky v různém provedení, vždy však pro dosažení největšího výkonu a účinnosti v ultrasonickém provedení, které vyrábíme a prodáváme, a které můžete nalézt právě zde v naší nabídce.

Další užitečné informace k této problematice naleznete na našem blogu zde: https://piskovacky.cz/blog.html ... nebo přímo v konkrétních produktech určené pro tyto práce zde: https://piskovacky.cz/10-e-shop

Některé příklady možných povrchových úprav naleznete zde www.reno-tech.cz a zde www.reno-tech.cz/fotogalerie/  

V případě, že máte zájem o zaslání nabídky na vhodné tryskací zařízeni (pískovačky), zašlete nám svou poptávku, my Vám vypracujeme a zašleme naší nabídku na míru.

Pište zde: Poptávka