Školení - centrum odborných znalostí a profesních zkušeností = bohatý zdroj informací ... kde se z amatérů stávají profesionálové !!!

Provádíme školení různých uživatelů tryskací a jiné techniky, také i materiálů, metodiky povrchových úprav a renovací, včetně lektorování na školách, věnované pro tyto potřeby technickým i humanitním oborům.

Tyto školení jsou u nás buď individuální nebo pro skupiny, dílčí nebo jako celý (jednodenní) soubor, kde se potencionální uživatelé do různých úrovní potřebných znalostí (pracovník přímého pískování, řídící pracovník, servis, technolog těchto procesů, ale i nákupčí, a další.) seznamují s problematikou tryskacích zařízení, jejich obsluhy, metodiky pískování, správný výběr a aplikace konkrétních abraziv, normy, rozpočty, zákony, praxe a mnoho dalších užitečných informací a nových poznatků tak, aby jejich případná práce s jakoukolov pískovačkou byla bezpečná, efektivní a ekonomická, také i případně zábavná, kreativní a vůbec smysluplná.
Také i pro to, aby jste neměli nebo mohli eliminovat ztráty zaviněné špatným stavem vašich strojů a zařízení, či jejich špatnou údržbou

A rovněž také i pro  firemní nákupčí a oddělení zásobování (MTZ), aby si osvojili obvyklou terminologii (zboži-znalectví) různých tryskacích zažízení (pískovačky), jejich dílů i tryskacích materiálů (abraziva) a mohli tak pro svého dodavatele vytvořit správnou a úplnou objednávku. Díky tomu pak nebude nebo jen v omezené míře docházet k různým komplikacím a zpožděním v dodávkách tohoto zboží, kdy, možná ne v jednom případě, mají tyto chyby v požadavcích nebo zadání objednávky jakkoliv negativní nebo jinak zásadní vliv na výrobní proces a ekonomické výsledky odběratele/provozovatele.

Tudíž hlavním účelem těchto námi pořádaných školení (workshopu) je teoretický, praktický i strategický rozvoj pracovníků (coaching/koučink) se zaměřením na tryskání/pískování (blasting), specializované zejména v rovině technologické, materiálové i procesní, také i personální, vedené k posílení jejich znalostí a schopností v tomto oboru.

Proto v případě vážného zájmu absolvovat u nás některé z těchto specializovaných školení neváhejte a bez obav a zbytečného odkladu nás kontaktujte zde: 602 349 438; 608 708 907; info@piskovacky.czinfo@reno-tech.cz

Více informací k této naší službě školení - Technologie, příslušenství, materiály, aplikace a výsledky pískování, jiné povrchové úpravy a před-úpravy, renovace, metodika, kvalita, bezpečnost, měření, norrmy, náklady, rozpočty, zákony, atd. naleznete zde: Školení

Nabídka školení / Ceník - Naší nabídku školení a ceník naleznete zde, kde se Vám po klinu na tento odkaz otevře v novém okně: Nabídka školení, ceník