Zkušebna

V rámci našeho portfolia disponujeme zkušebnou, kde je možno různě aplikovat působení a účinky tryskání do úrovní norem Sa, Ra, atd. na různé dílce z různých materiálů, viz. zde: Zkušebna tryskání, povrchů a materiálů

Přesněji zkušebnou pro kontrolu a určování různých povrchů před a po tryskání v normách Sa, ISO 4287-1997/JIS B0601: 2001 Ra, Rz.
Tato zkušebna je jak pro naše firemní použití tak rovněž pro ,,veřejné" potřeby jiných, potencionálních uživatelů tryskacích zařízení, nejčastěji využíváná pro určení spřávné metodiky pískování a k docílení požadovaných výsledků konkrétního případu.
Tedy tato zmíněná zkušebna v kombinaci s naší vzorkvou prodejnou a učebnou, je ideálním řešením pro případ správného zvolení a výběru nějakého vhodného tryskacího zařízení a abraziv. Prakticky pro jakéhokoliv stávajícího, ale zejména budoucího jejich uživatelele, kteřý sice o nějaké pískovačky uvažuje, zatím ale není jasně rozhodnut a nerad by kupoval ,,zajíce v pytli", ale také i pro ty, kteří se chtějí ne jen o nějakém tryskacím zařízení dozvědět více, ale i obecně více k této oborové problematice a to dříve než se jakoliv rozhodnou co je pro ně vhodnější a výhodnější.