Renovace

Renovujeme různé díly, věci a zařízení. Díky dobré strojní vybavenosti a našich zkušeností jsme schopni v rámci našeho portfolia provádět i náročnější práce, o čemž svědčí naše výsledky, čímž se naše firma řadí mezi unikáty tohoto oboru, viz.
Kompletní řešení povrchových úprav a renovací + Renovace disků a brzdičů