Renovace

Renovujeme různé díly, věci a zařízení. Díky dobré strojní vybavenosti a našich zkušeností jsme schopni provádět i náročnější práce, čím se naše firma, o čemž svědčí naše výsledky, řadí mezi unikáty tohoto oboru, viz. Kompletní řešení povrchových úprav a renovací