Rekuperační výměníky tepla elektrických, šroubových kompresorů se jako přídavné zařízení kompresorových stanic (Sahara), coby jejich příslušenství, dají instalovat všude tam, kde je možnost a zájem efektivněji využít zbytkového, provozního tepla z kompresorových jednotek, pro ohřev nebo temperaci různých místností i jiných interiérů (dílny, haly, sklady, atd.), kde jsou umístěné různé zařízení, se kterými pracuje lidská obsluha. Tím se ne jen zajistí dlohodobější příznivé klima, tedy komfort a do jisté míry i pracovní výkon a bezpečnost pracovníků, ale současně tím i ušetříte nemalé náklady na nutný otop těchto prostor.
Pro plné využítí max. účinnosti výměníků je možné/nutné je instalovat na kompresory od 11kW, respektive 15kW.

Podkategorie