Cyklóny a filtry jsou určeny ke zbavení se kondenzátu (vlhkosti) průmyslového, kompresorového/tlakového vzduchu a ošetření tak jeho kvality na potřebnou, co možná nejlepší úroveň. Tedy se jedná o užitečné elementy a mnohdy i nezbytné příslušenství všude tam, kde se provozuje kompresor a jeho tlakový vzduch se dále distribuuje, zejména pak v případech na větší vzdálenost, k různým tlako-vzdušným spotřebičům. Rovněž pro to, aby nedocházelo ke zhoršení kvality výroby či dokonce k jejím celos-směnným výpadkům, což má obvykle za následek snížení produkce nebo k poškození strojů i zařízení a s tím souvisejícím vzniklým zbytečným nemalým nákladům na jejich servis.

Více o cyklónech a filtrech se pak můžete dozvědět na tomu určeném spec. portálu zde

Podkategorie