ABRAZIVA KOVOVÁ - Jedná se o kovové tryskací materiály , většinou jde o ocel nebo litinu a to v podobě ostrohranných zrn, coby drtí nebo tupých/oválných granulátů, coby kuliček / broků. Jako laciná, ale méně účinná alternatva průmyslových kovových abraziv, coby tryskacích materiálů, je sekaný drát.
Kovová abraziva mají mnohem větší měrnou hmotnost než jiné tryskací média, proto také z principu balistiky mají i mnohem větší účinnost a efektivitu tryskání. Jinými slovy, ve stejném zařízení, se jen pouhou výměnou původní nápně nějakého minerálního abraziva za např. ocelovou drť, aniž by se jakoliv měnil provozní parametr nějaké pískovačky, např. zvýšením tlaku apod., zvýší tryskací výkon (plocha/čas) min. 4 krát.
Na druhou stranu, opět z téhož principu balistiky je potřeba si uvědomit, že použití kovových, zejména ocelových nebo litinových abraziv sebou nese i větší míru povrchové destrukce nějakého dílu, tedy i větší nebezpečí případného poškození.
Proto tyto abraziva jsou vhodná jako ...

ABRAZIVA KOVOVÁ - Jedná se o kovové tryskací materiály , většinou jde o ocel nebo litinu a to v podobě ostrohranných zrn, coby drtí nebo tupých/oválných granulátů, coby kuliček / broků. Jako laciná, ale méně účinná alternatva průmyslových kovových abraziv, coby tryskacích materiálů, je sekaný drát.
Kovová abraziva mají mnohem větší měrnou hmotnost než jiné tryskací média, proto také z principu balistiky mají i mnohem větší účinnost a efektivitu tryskání. Jinými slovy, ve stejném zařízení, se jen pouhou výměnou původní nápně nějakého minerálního abraziva za např. ocelovou drť, aniž by se jakoliv měnil provozní parametr nějaké pískovačky, např. zvýšením tlaku apod., zvýší tryskací výkon (plocha/čas) min. 4 krát.
Na druhou stranu, opět z téhož principu balistiky je potřeba si uvědomit, že použití kovových, zejména ocelových nebo litinových abraziv sebou nese i větší míru povrchové destrukce nějakého dílu, tedy i větší nebezpečí případného poškození.
Proto tyto abraziva jsou vhodná jako tryskací médium do různých pískovaček na pískování / tryskání např. těžkých ocelových konstrukcí, svařenců nebo odlitků, tedy obecně hutního materiálu, obvykle za účelem povrch zbavit okují, rzi, atd, také povrch perfektně sjednotit, případně vyhladit sváry nebo odstranit nežádoucí stopy po prvovýrobním opracování a docílit požadované a konkurence-schopné kvality i funkčnosti nebo zvýraznění průmyslového designu či pohledové estetiky. 
Ocelová abraziva už jsou však méně vhodná, respektive se nedoporučují na tryskání např. tenkých plechů, veteránů apod. nebo dílů, na kterých se již neblaze podepsal zub času. 

Tyto abraziva jsou vhodná k pískování / tryskání, pro použití jak v mobilních pískovačkách tak i v pískovacích kabinách / tryskacích boxech.

Zobrazit více

Podkategorie