Skleněná ostrohranná drť, recyklát, SIO2+, coby ekologičtější ekvivalent křemičitého písku, s vyšší účinností i efektivitou tryskání / pískování, je pro tyto své vlastnosti a parametry vhodným abrazivním, tryskacím médiem do různých pískovacích boxů a zejména pak do mobilních pískovaček k venkovnímu / volnému, méně prašnému tryskání povrchů různých dílů i staveb (sokly, zdi, konstrukce, sklepy, sila, veterány, lodě, mosty, budovy, atd.) z různých materiálů, např. cihly, kamene, oceli, dřeva, skla, plastů.    

Podkategorie