Křemičitý sklářský písek je čistě přírodní materiál s obsahem křemíku, který na rozdíl od jiných, jemu podobných, neobsahuje azbest. Získává se těžbou, obvykle v povrchových lomech, poté se drtí a kátrováním prosívá, aby se následně dle požadavků spotřebitelů upravil a roztřídil na jednotlivé frakce / velikosti zrn.
A i když z pohledu srovnání s jinými, druhově stejnými tryskacími materiály je oproti ostatním minerálním abrazivům nejméně ušlechtilý, kdy jeho hodnotnější ekvivalent je např. skleněná drť nebo struska, je křemičitý písek obecně považován za všestranný/univerzální inertní materiál používaný mimo jiné i do tryskacích zařízení jako médium k pískování.
Nicméně při tryskání, speciálně v boxech/kabinách, se právě křemičitý písek, jako abrazivní náplň, nedoporučuje, ani moc nepoužívá.
Přesto, zejména co se týče četnosti využití při tryskání a tedy i co do množství spotřeby, stále zůstává nejrozšířenějším tryskacím materiálem zejména u mobilních pískovaček, při volném písko...

Křemičitý sklářský písek je čistě přírodní materiál s obsahem křemíku, který na rozdíl od jiných, jemu podobných, neobsahuje azbest. Získává se těžbou, obvykle v povrchových lomech, poté se drtí a kátrováním prosívá, aby se následně dle požadavků spotřebitelů upravil a roztřídil na jednotlivé frakce / velikosti zrn.
A i když z pohledu srovnání s jinými, druhově stejnými tryskacími materiály je oproti ostatním minerálním abrazivům nejméně ušlechtilý, kdy jeho hodnotnější ekvivalent je např. skleněná drť nebo struska, je křemičitý písek obecně považován za všestranný/univerzální inertní materiál používaný mimo jiné i do tryskacích zařízení jako médium k pískování.
Nicméně při tryskání, speciálně v boxech/kabinách, se právě křemičitý písek, jako abrazivní náplň, nedoporučuje, ani moc nepoužívá.
Přesto, zejména co se týče četnosti využití při tryskání a tedy i co do množství spotřeby, stále zůstává nejrozšířenějším tryskacím materiálem zejména u mobilních pískovaček, při volném pískování např. soklů, schodů, sklepů, ocelových sil, stožárů, kamenných mostů, hrází, apod., kde i přesto, že při tomto procesu vykazuje oproti jiným abrazivům vyšší prašnost, okolí jinak nekontaminuje a přírodě jinak neškodí. To ale neznamená, že obsluha tryskacích zařízení, při pískování v interiérech i venku nemusí být nijak chráněna. Naopak, nejen z důvodu polétavého prachu, ale i odrazivších abraziv ne jen doporučujeme, ale důrazně upozorňujeme na to, že je při volném tryskání je nezbytně nutné používat adekvátní ochranné prostředky.

Zobrazit více

Podkategorie