Optimální ustavení kompresoru v kompresorovně je nutnou podmínkou splnění optimálních provozních podmínek.

Je třeba si uvědomit, že např. zvýšení provozní teploty u šroubového kompresoru nad doporučenou provozní teplotu o 3 °C představuje ztrátu výkonu o cca 1 %. Toto zvýšení teploty se projeví nejen na výkonnosti kompresoru, ale i na jeho životnosti a v neposlední řadě i na spotřebě elektrické energie.

Z těchto pravidel i návodu kompresoru vyplývá, že množství/objem chladicího vzduchu by u el. kompresorů nad 15kW mělo být minimálně 3.5-4m3/h – v daném případě by měla být kompresorovna (objem min. 45m3) vybavena již „nucenou“ cirkulací vzduchu. Nestačí zde jen pouhé přirozené větrání, samozřejmostí je zde proto již VZT rozvod (vzduchotechnika), které včetně i projektu provádějí odborné firmy.

V místnosti (kompresorovně) nesmí u většiny kompresorů pracovní/interiérová maximální teplota překročit hodnotu +35°C, krátkodobě/minutově max. +40 °C,  (minimální pak +5°C, krátkodobě/minut...

Optimální ustavení kompresoru v kompresorovně je nutnou podmínkou splnění optimálních provozních podmínek.

Je třeba si uvědomit, že např. zvýšení provozní teploty u šroubového kompresoru nad doporučenou provozní teplotu o 3 °C představuje ztrátu výkonu o cca 1 %. Toto zvýšení teploty se projeví nejen na výkonnosti kompresoru, ale i na jeho životnosti a v neposlední řadě i na spotřebě elektrické energie.

Z těchto pravidel i návodu kompresoru vyplývá, že množství/objem chladicího vzduchu by u el. kompresorů nad 15kW mělo být minimálně 3.5-4m3/h – v daném případě by měla být kompresorovna (objem min. 45m3) vybavena již „nucenou“ cirkulací vzduchu. Nestačí zde jen pouhé přirozené větrání, samozřejmostí je zde proto již VZT rozvod (vzduchotechnika), které včetně i projektu provádějí odborné firmy.

V místnosti (kompresorovně) nesmí u většiny kompresorů pracovní/interiérová maximální teplota překročit hodnotu +35°C, krátkodobě/minutově max. +40 °C,  (minimální pak +5°C, krátkodobě/minutově +3°C). Např. v letním období, kdy může být ve stínu cca +30 °C a více, lze pochopitelně bez VZT, tím spíše, když je kompresorovna instalována/situována na jižní stranu a vystavena tak zvýšenému slunečnímu/tepelnému záření,  snadno překročit povolený teplotní limit provozu kompresoru. Stejně tak by kompresor neměl být umístěn u jiného tepelného zdroje, který bude okolí (kompresorovnu) a tím i samotný kompresor přehřívat.

V této věci (správná instalace/umístění kompresoru) jde totiž o to, že sám kompresor navíc generuje, tedy může (např. el. kompresor s agregátem nad 15kW) vyzařovat do okolí až cca 12,5 kW tepelné energie, což odpovídá středně výkonným kamnům či malému domovnímu kotli, tzn. že je velice důležité současně s jeho bezproblémovým provozem zajistit zejména odvádění teplého, provozního vzduchu z kompresorovny či přímo kompresoru přes VZT mimo kompresorovou místnost, např. přes tzv. „saharu“, vně budovy, nebo jiný výměník tepla, který v zimním období lze přepnout a kompresorovnu či jinou místnost tak tímto zbytkovým/užitkovým teplem naopak vyhřívat „temperovat“.

To samé, tedy (správná instalace/umístění kompresoru) platí i v opačném případě, kdy ,,startovací“ teplota kompresoru (oleje), zejména v chladnějším období provozu kompresoru, nesmí být nižší než cca +5°C. Proto je vhodné, kompresorovnu či samotný kompresor temperovat na min. tuto, lépe vyšší teplotu, aby jeho primární start byl bezproblémový a kompresor vám tak bez nákladných oprav vydržel spolehlivě fungovat co nejdéle.

Zobrazit více

Podkategorie