Membránové pasívní sušiče HMD americké firmy Hankison, které slouží k odstraňování vlhkosti ze stlačeného vzduchu, mají oproti jiným, elektrickým sušičkám tlakového vzduchu tu zásadní výhodu, že nepotřebují elektrický zdroj, tedy napětí či napájení. Díky tomuto unikátnímu řešení mají kromě vysoké účinnosti separace kondenzátu rovněž i minimální, takřka nulové náklady na jejich provoz.
Tudíž významné uplatnění najdou především v pracovním prostředí, kde není přístup k napájení elektrickou energií, jako jsou např. objekty nebo venkovní prostory bez el. připojení, tedy proudu.
Jinak jejich princip a význam je podobný jako i u jiných průmyslových sušičů stlačeného vzduchu z kompresorů, kondenzačních i dalších, tedy zvýšit jeho kvalitu, aby se tak nepoškozovalo vzduchové nářadí nebo nekontaminovaly různé aplikační prostředky a materiály, např. barvy při lakování nebo abraziva při pískování / tryskání.
Tyto sušiče standardně dosahují TRB +3°C. Při správném na-dimenzování mohou dosahovat i...

Membránové pasívní sušiče HMD americké firmy Hankison, které slouží k odstraňování vlhkosti ze stlačeného vzduchu, mají oproti jiným, elektrickým sušičkám tlakového vzduchu tu zásadní výhodu, že nepotřebují elektrický zdroj, tedy napětí či napájení. Díky tomuto unikátnímu řešení mají kromě vysoké účinnosti separace kondenzátu rovněž i minimální, takřka nulové náklady na jejich provoz.
Tudíž významné uplatnění najdou především v pracovním prostředí, kde není přístup k napájení elektrickou energií, jako jsou např. objekty nebo venkovní prostory bez el. připojení, tedy proudu.
Jinak jejich princip a význam je podobný jako i u jiných průmyslových sušičů stlačeného vzduchu z kompresorů, kondenzačních i dalších, tedy zvýšit jeho kvalitu, aby se tak nepoškozovalo vzduchové nářadí nebo nekontaminovaly různé aplikační prostředky a materiály, např. barvy při lakování nebo abraziva při pískování / tryskání.
Tyto sušiče standardně dosahují TRB +3°C. Při správném na-dimenzování mohou dosahovat i záporného tlakového rosného bodu (TRB 3). Jsou vhodné především buď pro zlepšení kvality již před-upraveného stlačeného vzduchu centrálního rozvodu - pro místní větev nebo jako lokální úprava stlačeného vzduchu pro konkrétní spotřebič u něhož je známá spotřeba stlačeného vzduchu.

Popis: Membránová sušička se skládá ze svazku tenkých, dutých vláken, která jsou uložena ve vnějším ochranném plášti, jehož krycí hlavy slouží k připojení do rozvodu stlačeného vzduchu. Vlákna jsou spirálovitě stočena, aby mechanicky odolávala tlakovým rázům. Pod jednou z krycích hlav jsou umístěny výstupní otvory pro odvod vodní páry.

Popis funkce: Stlačený vzduch je přiváděn do olejového předfiltru, kde se z něho odfiltrují kapalné podíly oleje, jakož i pevné částice a aerosoly, které pak jsou přes odvod kondenzátu odváděny ven. Tato poly-sulfonová vlákna jsou mechanicky i chemicky upravena tak, že vodní pára obsažená ve stlačeném vzduchu proniká ven mikro-póry v jejich stěnách. Vlhký stlačený vzduch se přivádí do svazku membránových vláken, vodní pára proniká póry ven, a na konci sušičky vystupuje suchý vzduch. Stěny vláken fungují jako propustná membrána, která selektivně propouští molekuly vodní páry rychleji než jiné molekuly. Při pronikání membránou se dostává ven i malý podíl upraveného (suchého) vzduchu. Molekuly vodní páry se pohybují zevnitř vlákna směrem ven, neboť uvnitř vlákna je parciální tlak mnohem vyšší než venku. Svazek vláken je v kompaktním umělohmotném pouzdru, které vlákna chrání. Skrz otvory na vstupních krytech se odvádí profukovací vzduch ven.

Referenční podmínky: Vztaženo na teplotu nasávání stlačeného vzduchu +20 °C a 1 bar (absolutně).
Poznámky: Pro svou funkci spotřebují část stlačeného vzduchu ze svého nominálního výkonu při teplotách pod nulou se odvod předfiltru musí vyhřívat.

Výše uvedené údaje vycházejí z teploty Te +30 °C, 100% nasycení, tlaku 7 bar a redukce vlhkosti, které odpovídá poklesu tlakového rosného bodu cca 30 K (tj. tlakový rosný bod +3 °C). Při zvýšení nebo snížení tlakového rosného bodu na vstupu bude tlakový rosný bod na výstupu přibližně lineárně kopírovat tlakový rosný bod na vstupu.

Zobrazit více

Podkategorie