Balotina, skleněné mikroperly, SiO2+ je speciální abrazivní médium, které na rozdíl o většiny jiných není ostrohranné, ale oválné / tupé. Proto jeho nejčastější použití je při tryskání různých, většinou kovových dílů, zejména z nerezi nebo hliníku, coby finální úprava nebo pro zvýšení ušlechtilosti nebo zlepšení designu povrchu tryskaného dílu.

Podkategorie