Zařízení, tedy samostané jednotky, příslušenství i materiály, včetně speciálních, ochranných prostředků  na elektrometalizaci / šopování.
Elektrometalizační zařízení se používají k aplikaci (nanášení) různých antikorózních zinko-aluminiových povlaků (ZnAl) na plochy ocelových dílů. Výhodou těchto mobilních, metalizačních jednotek je to to, že na rozdíl od běžných procestů zinkování, obvykle v galvanických nebo žárových zinkovnách, se nemusí díl do zinkoven přivézt, což ne vždy je s ohledem na charekter dílu (demontáž, rozměr, atd.) možné, ale naopak se tento proces povlakování provádí přímo na místě. Jedná se např. o různé ocelové konstrukce, stožáry, mosty, zábradlí, svodidla, krytiny střech, pláště budov, apod..