ABRAZIVA MINERÁLNÍ - Jedná se o tryskací materiály většinou původu zemského (křemičité písky), těžené povrchově i hloubkově nebo původu syntetického (korund, soda, struska, apod.), obvykle vyráběné z různých recyklátů nebo spec. chemicko-technologickým procesem (kysličníky/oxidy různých prvků).
Z mnoha, především univerzálním vlastnostem a parametrům, také i co množství výskytu a celkových zásob/množství, jsou tyto abraziva nedílnou součástí většiny uživatelů při procesech tryskání mnoha dílů z různých materiálů. Ať už se jedná o dřevo, kámen či kov, kde je kladen hlavní důraz na kvalitu řádného ne jen povrchového, ale i strukturálního očištění. Většinou se jedná o případy odstranění hloubkové rzi nebo různých, starých, houževnatých povlaků, zejména když jsou ve větších vrstvách a jiné, ruční či mechanické případně i chemické očištění není pro daný druh materiálu či dílce vhodné nebo svou účinnosti i výkonem na to nestačí.

Tyto abraziva jsou vhodná k pískování / tryskání, pro použi...

ABRAZIVA MINERÁLNÍ - Jedná se o tryskací materiály většinou původu zemského (křemičité písky), těžené povrchově i hloubkově nebo původu syntetického (korund, soda, struska, apod.), obvykle vyráběné z různých recyklátů nebo spec. chemicko-technologickým procesem (kysličníky/oxidy různých prvků).
Z mnoha, především univerzálním vlastnostem a parametrům, také i co množství výskytu a celkových zásob/množství, jsou tyto abraziva nedílnou součástí většiny uživatelů při procesech tryskání mnoha dílů z různých materiálů. Ať už se jedná o dřevo, kámen či kov, kde je kladen hlavní důraz na kvalitu řádného ne jen povrchového, ale i strukturálního očištění. Většinou se jedná o případy odstranění hloubkové rzi nebo různých, starých, houževnatých povlaků, zejména když jsou ve větších vrstvách a jiné, ruční či mechanické případně i chemické očištění není pro daný druh materiálu či dílce vhodné nebo svou účinnosti i výkonem na to nestačí.

Tyto abraziva jsou vhodná k pískování / tryskání, pro použití jak v mobilních pískovačkách tak i v pískovacích kabinách / tryskacích boxech.

Zobrazit více