Provádíme různá, oborová školení našimi odborníky a to jak na užívání samotné pískovací/tryskací techniky různých typů a tříd tak rovněž na metodiku tryskání. Zde stávající nebo potencionální, firemí i soukromé uživatele seznámíme se zásady správného a efektivního tryskání, rovněž s používáním adekvátních abraziv. V portfoliu našich školení je i seznámení řídících či výrobních pracovníků s různými postupy pro povrchovou úpravu/předúpravu a s renovačními pracemi, rovněž s pracemi finálními.
V rámci školení také poskytujeme info o potřebných doplňcích a příslušenství tryskání, mezi které patří např. ochranné pomůcky, trysky, kompresory, různé doplňky, aj., včetně technických parametrů a příprav pro provoz a užívání těchto zařízení, jako je spotřeba a kvalita stlačeného vzduchu, energetické nároky zařízení, včetně administrativních plnění.
To vše je pak nedílnou součástí bezproblémového užívání tryskacích technologií všech kategorií a dává každému provozovateli vyšší úroveň a jistotu kvalitní práce.
Po absolvování těchto školení, obdrží každý účastník náš Certifikát. Školení provádíme jak v místě naší firmy - na provoze povrchových úprav a renovací tak rovněž ve firmách nebo přímo na místě potřeby.

Absolvování školení u nás se nejen dozvíte spoustu nových věcí, také získáte pro vás mnoho užitečných informací, ale zejména, ušetříte i nemalé náklady tím, že si nemusíte hned kupovat drahá zařízení, k tomu navíc další potřebné příslušenství, tryskací materiály či jiné nezbytnosti a vlastními zkouškami sami u vás přicházet na vhodné technologické postupy, jelikož to vše získáte primárně na naší firmě už při výkladu na naší učebně a praxí na naší zkušebně.
Teprve poté se můžete rozhodnout zakoupit pro vás vhodné zařízení, se kterým již budete umět pracovat.     

Rámcové informace k této naší službě naleznete v příloze, zde na této stránce, ve složce ,,KE STAŽENÍ"

Pro ,,zaměstnanecké" skupiny nebo pravidelně se opakující školení téhož subjektu poskytujeme slevy:
4 a více delegovaných posluchačů/zaměstnanců od jedné firmy ... sleva 25%/osoba.

Více informací k této naší službě školení - Technologie, příslušenství, materiály, aplikace a výsledky pískování, jiné povrchové úpravy a před-úpravy, renovace, metodika, kvalita, bezpečnost, měření, norrmy, náklady, rozpočty, zákony, atd. naleznete zde: Školení

Napsat svou recenzi

Školení k zařízením, materiálům i metodice pískování / tryskání.

Školení k zařízením, materiálům i metodice pískování / tryskání.

Odborná školení (dílčí i soubor) na pískovací / tryskací zařízení ... kde se z amatérů stávají profesionálové !!!

Pro naše stávající / registrované zákazníky, již od počtu 1 osoby.

Pískovačky, Příslušenství, Abraziva, Normy, Metodika, Bezpečnost, Rozpočty a celá řada dalších užitečných informací jak pro nákup tryskací techniky tak i pro provádění renovačních prací.

Školícím subjektem je autorizovaná, certifikovaná a patentovaná firma Reno - Tech.cz, s.r.o. coby garant kvalitního oborového vzdělávání. Školení provádí osoby s bohatými zkušenostmi (praxe) i znalostmi (vzdělání), v naší multimediální učebně, také zkušebně a provozu firmy R-T, čímž je pro posluchače zajištěna vysoká atraktivita, úroveň i kvalita.
Nedílnou součástí je pro školené osoby u nás pochopitelně i občersvení.

Napsat svou recenzi

Podobné a související zboží i služby