Tyto membránové pasívní sušiče HMD americké firmy Hankison, které slouží k odstraňování vlhkosti ze stlačeného vzduchu, mají oproti jiným, elektrickým sušičkám tlakového vzduchu tu zásadní výhodu, že nepotřebují elektrický zdroj, tedy el. napětí-proud či el. napájení. Tudíž významné uplatnění dále najdou především v pracovním prostředí, kde není přístup k napájení elektrickou energií.
Standardně dosahují TRB +3°C. Při správném na-dimenzování mohou dosahovat i záporného tlakového rosného bodu (-40°C). Jsou vhodné především buď pro zlepšení kvality již před-upraveného stlačeného vzduchu centrálního rozvodu - pro místní větev nebo jako lokální úprava stlačeného vzduchu pro konkrétní spotřebič u něhož je známá spotřeba stlačeného vzduchu.
Tato sušička je na rozdíl od všech jiných bez jakéhokoliv chladiva, tedy bez plynu nebo sorbentu. Nemusí se proto plnit žádným, pro jiné sušičky, např. kondenzační, nezbytným chladícím médiem/náplní, čímž splňuje i ty nejpřísnější ekologické limity. Proto díky tomu má nejen ona samotná (stroj-jednotka) větší životnost, ale i výrazně menší míru kontroly, nutné údržby i případné výměny agregátů, elektroniky a chladiva, což je častý případ jiných sušiček, kondenzačních nebo adsorpčních.

Atributy-Výhody-Srovnání:
Okamžitý (sekundový) nástup rosného bodu a procesu sušení
Max. (i záporný) rosný bod až -40°C, což žádná kondenzační sušička nedokáže
Vynikající funkčnost, principiální jednoduchost, vysoká spolehlivost
Pro svůj provoz nepotřebuje žádný energetický (elektrický) zdroj (napětí-proud)
Mimořádně dlouhá životnost, až 100 tis. PH / MTH
Bez výjimky splňuje všechny světové ekologické normy včetně i recyklace
Menší, lehčí a výrazně tišší než většina jiných, známých sušiček
Takřka nulové přímé provozní náklady
Minimální míra nutného servisu a údržby, tedy i nízké tyto výlohy
Rychlá návratnost investice

Popis: Membránová sušička se skládá ze svazku tenkých, dutých vláken, která jsou uložena ve vnějším ochranném plášti, jehož krycí hlavy slouží k připojení do rozvodu stlačeného vzduchu. Vlákna jsou spirálovitě stočena, aby mechanicky odolávala tlakovým rázům. Pod jednou z krycích hlav jsou umístěny výstupní otvory pro odvod vodní páry.

Popis funkce: Stlačený vzduch je přiváděn do olejového předfiltru, kde se z něho odfiltrují kapalné podíly oleje, jakož i pevné částice a aerosoly, které pak jsou přes odvod kondenzátu odváděny ven. Tato poly-sulfonová vlákna jsou mechanicky i chemicky upravena tak, že vodní pára obsažená ve stlačeném vzduchu proniká ven mikro-póry v jejich stěnách. Vlhký stlačený vzduch se přivádí do svazku membránových vláken, vodní pára proniká póry ven, a na konci sušičky vystupuje suchý vzduch. Stěny vláken fungují jako propustná membrána, která selektivně propouští molekuly vodní páry rychleji než jiné molekuly. Při pronikání membránou se dostává ven i malý podíl upraveného (suchého) vzduchu. Molekuly vodní páry se pohybují zevnitř vlákna směrem ven, neboť uvnitř vlákna je parciální tlak mnohem vyšší než venku. Svazek vláken je v kompaktním umělohmotném pouzdru, které vlákna chrání. Skrz otvory na vstupních krytech se odvádí profukovací vzduch ven.

     A                         B                      C                D                E                   F                 G               H               I

HMM 1-3            85002000            0,04            2,4            R 3/8“            2,50            105            298            ▲

HMM 2-3            85002020            0,13            8               R 3/8“            2,80            105            400            ▲

HMM 3-4            85002040            0,28            17             R 1/2“            3,00            105            502            ▲

HMM 4-4            85002060            0,38            23             R 1/2“            3,60            105            702            ▲

HMM 5-6            85002080            0,72            43             R 3/4“            4,90            133            514            ▲

HMM 6-6            85002100            1,18            71             R 3/4“            6,20            133            711            ▲

HMM 7-8            85002120            1,95            117           R 1“               7,60            164            762            ▲

HMM 8-16          85002140            3,10            185           R 1“               15,90          194            876            ▲

HMM 9-16          85002160             4,03           242           R 1“               18,10          194           1035           ▲

        

Legenda:

A: Model

B: Katalog. Číslo

C: Výkonnost(m3/min)

D: Výkonnost(m3/hod)

E: 1. Potrubní připoj.(R)

F: Hmotnost(kg)

G: Průměr(mm)

H: Délka (mm)

I: Ventil ovl. proplach


Referenční podmínky:
Vztaženo na teplotu nasávání stlačeného vzduchu +20 °C a 1 bar (absolutně). Poznámky: Pro svou funkci spotřebují část stlačeného vzduchu ze svého nominálního výkonu při teplotách pod nulou se odvod předfiltru musí vyhřívat

Výše uvedené údaje vycházejí z teploty Te +30 °C, 100% nasycení, tlaku 7 bar a redukce vlhkosti, které odpovídá poklesu tlakového rosného bodu cca 30 K (tj. tlakový rosný bod +3 °C). Při zvýšení nebo snížení tlakového rosného bodu na vstupu bude tlakový rosný bod na výstupu přibližně lineárně kopírovat tlakový rosný bod na vstupu.

Upozornění na kvalitu stlačeného vzduchu na vstupu do sušiče HMM

Maximální povolená vstupní koncentrace pevných, kapalných částic a oleje ve stlačeném vzduchu musí odpovídat níže uvedeným třídám DIN ISO 8573-1
Vlhkost: třída 7
Pevné částice: třída 1
Obsah oleje: třída 1 (Při nedodržení hrozí nevratné poškození sušiče.)

Tyto limitní hodnoty splňují např. filtry SPX Hankison NGF (série HF, UF)

Poznámky:
Jako položka se uvádí pouze samotná membránová sušička, bez příšlušenství. Membránová sušička se nesmí instalovat bez předřazeného filtru.
Předřazený filtr není součástí dodávky.
Standardní záruční lhůta 1 rok se prodlužuje na 3 roky, pokud je sušička instalována s volitelnou soupravou předřazeného filtru(minimálně třídy HF/NGF). Aby bylo možné uznat záruční lhůtu, je třeba prokazatelné měnit v intervalech 6 měsíců filtrační prvky a zařízení pro odvod kondenzátu.
Pro běžný provoz vyhoví filtr třídy HF/NGF.
Pro vysoce znečištěná prostředí nebo systémy, kde se vyžaduje nejvyšší úroveň čistoty stlačeného vzduchu doporučujeme použití kombinace filtrů PF/UF.

Napsat svou recenzi

Membránová sušička vzduchu Hankison HMM 6

Membránová sušička vzduchu Hankison HMM 6

Membránová sušička vzduchu americké firmy Hankison vysoké účinnosti a výkonu 1180l/min.
Jde o novinku v oblasti sušení a úpravy tlakového vzduchu bez nutnosti napětí-proudu, tedy připojení na elektrickou síť. Její jednoduchý princip i instalace, zejména pak ekonomika provozu, předurčuje toto zařízení k užívání zejména tam, kde sušička, např. kondenzační, obvykle elektrická není z nějakého důvodu k dispozici nebo nelze takovou sušičku užívat, přitom je zapotřebí vysoká uživatelská kvalita jakéhokoliv stlačeného vzduchu z kompresoru či jiného tlakového zařízení-zdroje pro např. vzduchové nářadí a stroje, stříkací pistole, pískovačky, výrobní linky nebo dopravníky.

Napsat svou recenzi

Podobné a související zboží i služby