Jedná se o speciální granulované materiály (inhibitor v principu podobný sorbentu), velmi nízké měrné hmotnosti 0,079kg/l, jako levitující přidavné příměsi k tryskacím materiálům hlavně pro použití v pískovacích boxech a tryskacích komorách s nuceným vnitřním oběhem tryskacích médií, coby tzv. aditivum / oživovač, za účelem prodloužení životnosti a především udržení čistoty používaných abraziv, tedy pro stabilizaci kvality tryskacích médií (vnitřní samo-čištění / rekuperace, anti/de-kontaminace / pasivace různé špíny a mastnoty nalézající se v abrazivech nebo dílech tryskání).
Rovněž, aby výměna abraziv v pískovačkách/tryskačích nebyla nutná tak často, čímž se i ušetří nemalé finanční prostředky a opakující se proces pískování/tryskání byl v co možná nejvyšší kvalitě a nekontaminoval jak samotné tryskací zrno tak rovněž i díly určené k dalším povrchovým úpravám, či jinému zpracování, s požadavkem na vysokou míru čistoty dílce.
Zejména pak, když se u procesu pískování v tryskacích zařízeních jedná u některých uživatelů o střídavý proces povrchových úprav/tryskání/pískování dílů nových (před-úprava) i starých (renovace), kde může být větší výskyt, respektive se mohou spolu s díly do kabin a komor dostávat různé špíny, mastnoty, apod., které chemicky znehodnucijí ne jen používané abrazivo, ale i díl určený k tryskání, čímž se v konečném důsledku sníží i jeho kvalita a zkomplikuje příprava těchto dílů pro další technologický proces (lakování, zinkování, elox, atd.).
Proto při použití těchto speciálních směsí - inhibitorů, bude pak pískování/tryskání pro Vás mnohem více efektivní, kvalitní a ekonomické ... tedy pro zákazníka na vysoké kvalitativní úrovni a pro uživatele pískovaček procesně bezproblémové.

Doporučené,standardní dávkování: 0,025-0,05l/0,5-1hod., ekv. polévková lžíce/0,5-1hod., dle potřeby a míry znečištění dílů.
Jeden pytel (50l/4kg) = min. 1000 dávek = min. 500-1000 hod. provozu pískování / tryskání.

Box ... 1l/0,079kg
Pytel ... 50l/4kg
Paleta ... 30 pytlů/1500l/120kg

Doporučené skladování:
v suchu (v uzavřeném obalu při vlhkosti do max. 70%, v otevřeném obalu při vlhkosti do max. 30%)
v teplu (5-45°C)

Napsat svou recenzi

Inhibitor - čistič a kondicionér abraziv, (paleta 1500l/120kg)

Inhibitor - čistič a kondicionér abraziv, (paleta 1500l/120kg)

Inhibitor - čistič a kondicionér abraziv - pasivace.
Speciální, velmi lehký / levitující, sypký prostředek, coby doplněk pro pískovačky k dekontaminaci a udržení kvality i čistoty abraziv, zejména kovových tryskacích materiálů, při častém pískování výrazně zněčištěných a mastných dílů, opakovaně vkládaných do pískovacích boxů a tryskacích komor.

Jedná se o paletu s pytli o celkovém objemu 1500l a s celkovým množstvím obsahu této směsi 120kg.

Napsat svou recenzi

Podobné a související zboží i služby