Vykupujeme různá strojní, starší i novější, pokud možno funkční zařízení tryskání, zejména mobilní a kabinové pískovačky. Proto se svou nabídkou se tudíž mohou na nás obrátit všichni ti potencionální prodejci, kteří mají některá ze zde uvedených zařízení, už s nimi nepracují a neví co s nimi, když pro ně němají žádné jiné uplatnění.
V případě, že chcete nám něco z této ktegorie produktů nabídnout, ideálně když předmětné zařízení nafotíte, popíšete, pakliže znáte jejho historii, uvedete alespoň základní tech. parametry (rozměry, objemy, atd.) a s Vaší požadovanou cenou výkupu nám to vše zašlete na e-mail: info@piskovacky.cz

Napsat svou recenzi

Výkup/odkup různých strojních zařízení tryskání.

Výkup/odkup různých strojních zařízení tryskání.

Výkuo/Odkup starších pískovaček, a jejich příslušenství.

Napsat svou recenzi