Jedná se o vysokopecní měděnkovou strusku (výpal),s vyšší ostrostí i tvrdostí než jiná abraziva podobné kategorie vhodné pro tryskání/pískování zejména ocelových dílů.
Proto je tento tryskací materiál, s vysokou mírou/účinností obrusu a nižším podílem křemičitých/ silikózních částic, doporučený / nabízený coby ekvivalent či náhrada za křemičitý písek, se sníženou mírou prašnosti, tedy jako efektivní a ekonomické abrazivo / médium i do pískovacích kabin / boxů, kde se křemičitý písek jinak používat důrazně nedoporučuje.
Také, respektive právě proto je jí možno použít i v mobilních tryskačích na tryskání dílů s legislativním nebo i reálným omezením či zákazem mobilního/volného tryskání (veřejné prostranství, historické objekty, obytné budovy, interiéry, apod.).
Rovněž vhodný a někdy i jako jediný možný ostrohranný tryskací materiál určený pro renovační pískování / tryskání (odstraňování rzi, vrstev starých povlaků[1]barev, zašlé špíny, apod.) zejména kovových dílů (ocel, litina, nerez, ...), s vyšší citlivostí nebo požadavkem na čistotu/nekontaminaci i ušlechtilost např. různých kovových odlitků nebo ocelových svařenců, také auto-moto veteránů, lodí, rotorů el. generátorů, motorových bloků, apod., ale rovněž i kamenných či prefabrikovaných dílů a jejich ploch, např. různé zídky, betonové podstavce/patky, sokly, apod., ale také i např. různých říčních nebo přehradních lávek, mostů, hrází.

Aplikačně vhodné pro tryskání oceli, kamene, skla, plastů.

Pro použití v mobilních pískovačkách i tryskacích boxech, v injektorových i tlakových.

Více informací k tomuto abrazivu (typ, granulometrie, fyzikální vlastnosti, chemické složení, atd.), včetně i cen pro firemní zákazníky nebo velkoodběratele naleznete po kliku zde.

Úplnou naší nabídku veškerých brusných a tryskacích materiálů do pískovaček naleznete na www.abraziva.cz

Parametry / Fyzikální vlastnosti / Chemické složení:
Cu, Si, Ca
Tvrdost: 7 Mohsa, (diamant 10 Mohsa)
Měrná, sypká hustota/hmotnost: 1,6kg/l
Elektrická vodivost: max. 25mS/m
Rozpustnost ve vodě: 0
Hořlavost: x≥2000°C
Chemické složení: Převažující kysličník křemíku, dále vápníku, hliníku atd. Neobsahuje azbest ani těžké kovy či jiné karcinogeny.
SiO2 ... 30 - 40%
CaO ... 24,2 - 26,2%
Al2O3 ... 11,5 - 12,6%
MgO ... 6,07 - 10,4%
Fe0 ... 4,6 - 9,02%
K2O ... 2,61 - 3,9%
Cu0 ... 0,9 - 1,12%        
Zn0 ... 0,3 - 0,88%
Na0 ... 0,4 - 0,53%
Pb0 ... 0,1 - 0,5%

Frakce/Kalibrace/Granulometrie/Velikosti zrna tohoto abraziva:

CU-S-F14 ... 100-400µm (0,1-0,4mm)
CU-S-F28 ... 200-800µm (0,2-0,8mm)
CU-S-F214 ... 200-1400µm (0,2-1,4mm)
CU-S-F416 ... 400-1600µm (0,4-1,6mm)
CU-S-F1432 ... 1400-3200µm (1,4-3,2mm)

Doporučené skladování:
v suchu (v uzavřeném obalu při vlhkosti do max. 70%, v otevřeném obalu při vlhkosti do max. 30%)
v teplu (+5 → +45°C).

Napsat svou recenzi

Měděná strusková drť, Cu/Si/Ca, (box 1kg)

Měděná strusková drť, Cu/Si/Ca, (box 1kg)

Abrazivo - Měděná struska (Cu/Si/Ca+) - Minerální tryskací materiál - Zrno ostrohranné - Písek do pískovačky - Písek k pískování/tryskání.
Měděná strusková drť - drcený recyklát výpalů V.P.

Všechny námi nabízená abraziva jsou v nejvyšší kvalitě, splňují normu FEPA a mají certifikace ISO: 9001-2000.

V nabídce tohoto druhu abraziva máme (5) frakcí/velikosti zrna, tedy pět různých hrubostí, v rozsahu  (100-3200µm / 0,1-3,2mm).

Jedná se o box s množstvím obsahu tohoto abraziva 1kg.


Napsat svou recenzi

Podobné a související zboží i služby