Nabízíme Vám multi-funkční tryskací zařízení ITB 120RB (rozměr cca.1200x1000mm).

 
Zařízení je opatřeno dvěma pracovišti :

1)     Ručním pracovištěm

2)     Automatickým systémem s rotačním bubnem

1)     Zavřením dveří jsou sepnuty koncové spínače. Přepínačem se určí ruční režim. Ovládání procesu tryskání je pomocí nožního pedálu.  Injektorová tryskací pistole se může držet v ruce, nebo je upnuta do polohovacího držáku. Regulátor pracovního tlaku je umístěn na noze kabiny. Po ukončení tryskání je možné upravovaný díl očistit tlakovým vzduchem z pistole, která je umístěna uvnitř kabiny. V ručním režimu je odsavač trvale spuštěn.

2)     Buben je uchycen ve dveřích a na přání může být potažen povlakem porézní hmoty. Poloha bubnu při otevření dveří je zajištěna dorazem při 90°. Zavřením dveří je sepnut koncový spínač reakce pískovačky. Uvnitř kabiny je polohovací/variabilní držák, do kterého je upnuta injektorová tryskací pistole, kterou lze nastavit do požadované vzdálenosti i úhlu tryskacího paprsku. Cyklónový odsavač sám/automaticky vypíná i zapíná do procesu tryskání.

Ovládání je umístěno v rozvaděči v levé horní části kabiny, pod kterým je i „Stop“ tlačítko. Veškeré ovládání se provádí pomocí PLC Fatek + dotykový panel/tablet Weintek 4,5“ komfortní nastavení : možnost přihlášení uživatelů, výběr z předem nastavených programů, možnost cyklování, veškeré ovládání na dotykovém panelu, okamžitý přehled o stavu stroje, poruchové hlášení, čítač provozních hodin, frekvenční měnič se nastavuje pomocí dot. panelu a mnoho dalších funkcí, včetně nahrání i jiných užitečných aplikací.

 Funkce ovládání :

Přepínačem se určí automatický nebo ruční režim. Stiskem tlačítka se zapne otáčení bubnu, odsávání a ventil 1 (tryskání), který se vypne po nastaveném čase „1“  a zapne ventil 2 (ofuk), který se vypne po nastaveném čase „2“. Po ukončení času určeného/nastaveného na tryskání a ofuku, dojde automaticky k vypnutí otáčení bubnu a odsávání kabiny, čím je celý režim tryskání ukončen a díly je možno z bubnu pískovačky vyjmout.

 

-        Tryskací zařízení                                           210.000,- Kč

-        Odsavač s nelepivou patronou                        70.000,- Kč

 

Další příslušenství, výbava:

-        Bezpečnostní optická závora (start/stop)         25.000,- Kč

Napsat svou recenzi

Napsat svou recenzi

Podobné a související zboží i služby