Ochrana proti korozi (aditivum / inhibitor koroze).

Tekutý, alkalický koncentrát na vodní bázi chránící proti korozi zejména kovové díly (ocel, slitinu).

Díky svým vlastnostem má tato speciální doplňková přísada vysokou schopnost eliminace oxidace/rzi (antikorozní bariéra) a po jeho aplikaci i částečné konzervace a zušlechtění i ochrany povrchu chemicky mytého dílce s tímto inhibitorem mísitelnou tekutinou, viz. popis.

Proto se jako speciální ingredience, pro vytvoření kombinací unikátních čistících směsí, přidává jako zušlechťující doplněk do různých mycích a odmašťovacích přípravků, používaných např. v mycích stolech nebo boxech, také i tlakových myček (WAP), rovněž i do tryskacích zařízení (pískovaček) pracujících na vodní/mokré bázi tryskání nebo i strojů určených pro řezání vodním paprskem, zejména dílů z běžné (f-m) oceli.

Tedy ideální pro zpracování výše uvedeným způsobem především více choulostivých dílů citlivých na rez (nežádoucí oxidace), jako např. šedá litina nebo nelegovaná ocel.

Popis / vlastnosti: - tekutý koncentrát na vodní bázi,
                               - mísitelný s většinou nízkoviskozních kapalin
                               - šetrný k většině materiálů
                               - ekologický, bez silikátů
                               - PH hodnota 13

Kategorie: Kapalná aditiva proti korozi  

Použití: Antikorozní, průmyslová přísada coby doplněk do různých čistících prostředků a zařízení mísitelná pouze s čistou vodou nebo speciálnímí čistícími prostředky, např. speciální mycí kapalina, zásadně ne se syntetickými rozpouštědly jako je např. benzín, ředidlo, aceton, toluen, apod.

Doporučený poměr-dávkování / koncentrace, dle potřeby:

Standard 1:100-125

Střední 1:85

Silné 1:70

Bezpečnost práce při manipulaci s touto kapalinou-doporučení: Ochrana očí (brýle, štít), ochrana dýchání (respirátor)

Skladování, likvidace-Poučení: Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem.
Doporučená skladovací teplota min. +5°C

Nevylévat do standardních odpadních řádů, likvidovat dle nařízení pro nakládáním s odpady
a chemikáliemi.

Nehořlavé: Tedy před i po použití nevhodné pro spalování v topných zařízeních, které jako médium
k hoření a otopu používají MO, LTO apod.

Obsah využitelného balení: 5l

Napsat svou recenzi

Inhibitor koroze-Aditivum-Koncentrát 5l, ředění 1:100

Inhibitor koroze-Aditivum-Koncentrát 5l, ředění 1:100

Inhibitor koroze - ochrana proti korozi, aditivum - speciální přísada do mycích boxů a stolů, s konzervačním efektem, pro vytvoření ochranné bariéry zamezující oxidaci a špinění, při mytí a čištění kovových dílů.
Vhodné např. pro mokré pryskání-pískování starých zrezivělých dílů, s větší mírou povrchové, zejména pak hloubkové koroze, jako jsou např. různé konstrukční nebo strojní díly, starožitnosti nebo auto-moto veteráni.

Napsat svou recenzi

Podobné a související zboží i služby