Tento skříňový mycí box, je obdoba mnohem progresívnějšího mycího zařízení než jsou různé jiné myčky dílů, např. známý mycí stůl do dílny. Tedy je vhodný pro jakéhokoliv řemeslníka, kterému dobře poslouží jako nepostratelný pomocník při údržbě, mytí a čištění různých dílů a součástek.
Tento box je navíc tlakový, tedy pracuje v podobném principu jako wapka, kde si regulátorem můžete, s ohledem na charakter dílu, nastavit optimální tlak, tedy výkon čistění (silné/šetrné). Box je rovněž vybaven i ohřevem čistící kapaliny, kde si na displeji coby ukazateli teploty ohřevu umístěného z čela boxu, otočným potenciometrem nastavíte její optimální teplotu do doporučeného (nedegradujícího) maxima mycí kapaliny, v našem případě x ≤ +65°C. Reálně se však v praxi nejčastěji procesně používá, tedy čistí při teplote +35-40°C, která je, ve spojení námi dodávanou spec. mycí kapalinou určenou pro tlakové mycí boxy a dodržení její správné koncentrace, naprosto dostačující k dokonalému vyčištění většiny i silně znečištěných dílů.
Díky těmto atributům, které běžné boxy/stoly postrádají, má tento box i výrazně vyšší účinnost, tedy i vyšší rychlost nebo-li efektivitu čistění. Tento mycí box je proto určený, tedy vhodný a ideální pro čištění i silně znečištěných a mastných dílů, jako jsou např. auto-moto díly či jiná mechanika a je tak dobrým pomocníkem v různých dílnách, servisech, apod.
Box má čelní otevírání, dostatečně veliký průzor a vnitřní osvětlení, proto vkládání dílů je pro obsluhu dobře přístupné a jejich čištění dobře viditelné, tedy komfortně funkční.
Navíc, na rozdíl od ,,otevřených“ typických mycích stolů se jeho koncepce odlišuje i tím, že má uzavřený oběh - okruh mycího paprsku s odvětráním, kdy špína, která se vytváří při čištění-mytí dílů, nevytváří nepořádek okolo čistícího zařízení a jeho stanoviště, tedy nejde ven, mimo prostor boxu.
Integrované odvětrávání pak zajišťuje nemlžení vnitřku boxu, čímž spolu s osvětlením poskytuje obsluze dostatečnou viditelnost do vně boxu, s dobrou kontrolou procesu čištění, a zároveň poskytuje obsluze, tím že není vystavena přímému kontaktu s výpary mycí kapliny, i větší ochranu zdraví.
Proto je při jeho používání, zejména tam, kde je vyšší nárok na hygienu, vše i mnohem čistější. Pro provoz je tak bezpečnější a pro obsluhu, zejména osob trpícími různými alergiemi nebo ekzémy, kdy díky tomu, že nejsou vystaveni přímému kontaktu procesu čištění, zdraví méně škodlivé.

Tlakový mycí box s ohřevem a s uzavřeným oběhem k účinnému a rychlému odstraňování menších či větších vrstev nečistot a mastnot z povrchů různých dílů (strojní díly, autodíly, apod.) pomocí tlakové trysky.
Prakticky se jedná o čistící/mycí zařízení ekvivalentu malé wapky s uzavřeným okruhem a rekuperací čistícího média pro důkladné (hrubé) i šetrné (jemné) finiš  čištění.
Box má čelní/přední otevírání korpusu skříně pro bezproblémové vkládání dílů.
Velký průhled umožňuje obsluze dobrou kontrolu i manipulaci s díly při jejich mytí.
Jeho nastavení a provoz se spouští i ovládá spínači na obslužném, řídícím a kontrolním panelu jednotky. Samotné čištění se spouští a ovládá pákou mycí pistole tlakové trysky. 
Již v základu je vybaven tryskou, prac. rukavicemi, regulátorem tlaku i teploty, zásobníkem čistící kapaliny s topným tělesem a řídící jednotkou procesu mytí.
Ohřev mycí kapaliny umožňuje zvýšení účinosti i zkrácení doby = mnohem vyšší efektivita procesu čištění a odmaštění dílů.
Box také má vnitřní bezpečné osvětlení i odvětrávání, které mnoho jiných podobných boxů v této nebo i vyšší kategorii postrádá. Právě díky němu nevdechujete toxické plyny nebo nepříjemný zápach občas vznikající při procesu čištění dílů ve vnitřním, tomu určeném, prostoru skříně boxu.

Důrazně se zakazuje používat chemické čistící prostředky a rozpouštědla na bázi acetónů, benzínů, ředidel, louhů apod. a rovněž ne mnohé další mycí prostředky a chemikálie na bázi Arvy apod.!!! Lze používat pouze spec. chemické čistící přípravky mísitelné s vodou s PH 6-8 a s dostatečnou viskozitou, aby nedocházelo k zanášení systému tohoto mycího boxu a v konečném důsledku k jeho poškození bez nároku na jeho reklamaci. Jinými slovy, mjusí se jednat o mycí prosředek, určený do tlakových mycích zařízení, který zárovenň snese bez poškození a ztráty účinnosti odmaštěníi, zahrátí na vyšší stupeň teploty.
Proto doporučujeme zásadně používat naše speciální mycí kapaliny a prostředky určené přímo pro tyto typy zařízení, nabídka viz.: RT-MK-TMB. Ty jsou právě k tomu nejvhodnějí a zároveň i mají ze všech jiných dostupných mycích prostředků nejvyšší stupeň účinnosti mytí-čištění. Zároveň jsou navíc obohaceny (5-10%) inhibitorem koroze coby kondicionérem a konzervantem, kdy povrch dílu tento unikátní mycí protředek nejen očistí a odmastí, ale zároveň i ušlechtí.

Doporučení pro - Praxe užívání: Proto je tento tlakový box, při použití tohoto konkrétního čistícího média, vhodného i pro čištění choulostivých dílů, s obecně vyšší citlivostí na korozi, např. šedá litina nebo nelegovaná ocel, ideálním pomocníkem v různých provozech s potřebou čištění a zušlechťování (renovace) různých, převážně kovových, zejména ocelo-litinových dílů, jako jsou např. autoservisy, kovovýroby, čerpadláři, apod.   

Bonus
:
Celkově v hodnotě 1575,- Kč bez DPH.
5l kanystr speciálního, mycího koncentrátu, v hodnotě 1325,- Kč, který pří obvyklém poměru (1:50), k čištění středně znečištěných dílů, vydá až na takřka 20 plných výměn obsahu celého zásobníku čistící-mycí náplně boxu.
Čistící dvoustranný, profilovaný kartáč na odstraňování hrubých nečistot z povrchů i dutin dílů, v hodnotě 250,- Kč.

Princip procesu čištění: tlakový (vzducho-kapalinový)
Čistící/mycí médium: kapalina specifického chem. složení i viskozity určená pro tlakové mycí boxy apod. zař..
Min./Max. systémový tlak: 4-8 bar
Max. tlak čistícího paprsku mycí kapaliny: 10bar
Příkon topného tělesa pro ohřev vany náplně mycí kapiny: 2000W
Max. nastavení teploty ohřevu: +120°C
Doporučená max. procesní teplota čistící kapaliny: +60-65°C
Minimální (nejčastěji reálně uživateli používaná-nastavená) teplota náplně čistícího média pro účinné čištění: +35-45°C
Objem zásobníku čistící kapaliny mycího boxu min./max.: 8-14l
Rozměry pracovního/mycího roštu v mycím boxu: 755x575/455mm
3D vnitřní pracovní rozměry mycího boxu: 755 x 575/455 x 450mm
Max. konstrukční zatížení prac. roštu-stolu mycího boxu: 25kg
Regulace diference prac. výšky mycího boxu: 1-115mm

Celkové vnější rozměry mycího boxu po sestavení:
Šířka 80cm
Hloubka 60cm
Výška 135mm

Hmotnost boxu s přísl. bez náplní: 40kg

Celkové rozměry balení boxu:
Vystlaný silný papírový karton na paletě, stažený pásky.
800 x 600 x 950mm

Návod k užívání tohoto mycího boxu zde na této stránce, výše, ve složce ,,KE STAŽENÍ"

Napsat svou recenzi

Mycí box (stůl) s tlakovým mytím a ohřevem mycí kapaliny (pressure wash box with heating)

Mycí box (stůl) s tlakovým mytím a ohřevem mycí kapaliny (pressure wash box with heating)

Tlakový mycí box (stůl) na díly s tlakovým čištěním a ohřevem mycí kapaliny, pracující v uzavřevneném okruhu procesu čištění s odvětráváním a osvětlením pracovního prostoru, určený k progresívnímu odstraňování nečistot a mastnot z povrchů různých dílů a součástek, ideální pro dílny, kovovýroby, autoservisy apod.
+BONUS (1905,- Kč).

Napsat svou recenzi

Podobné a související zboží i služby