Jako vhodný materiál pro povrchovou úpravu/předúpravu a renovace těžkých ocelových konstrukcí, kamene, zdiva, tvrdého dřeva, prefabrikátů a vozovek. Křemičitý písek jako doporučené tryskací médium především do mobilní pískovačky pro volné tryskání.

Aplikačně vhodné pro tryskání oceli, kamene, skla, dřeva, plastů.

Pro použití v injektorových i tlakových tryskačích.

Více informací k tomuto abrazivu (typ, granulometrie, fyzikální vlastnosti, chemické složení, atd.), včetně i cen pro firemní zákazníky nebo velkoodběratele naleznete po kliku zde.

Úplnou naší nabídku veškerých brusných a tryskacích materiálů do pískovaček naleznete na www.abraziva.cz

Parametry / Fyzikální vlastnosti / Chemické složení:
Druh/původ abraziva:   minerální/hornina/přírodní
Typ zrna:   interní/ostrohranný
Tvar zrna:   ostrohranný
Barva/odstín zrna:   světlá/bílo-šedá
Tvrdost:   6,5 Mohsa (diamant 10 Mohsa)
Sypná hmotnost:   1.2 – 1.9 Kg/dm3 (dle frakce)
Měrná hmotnost:   3,6 Kg/dm3
Atomové číslo:   14
Relativní atomová hmotnost:   25,0855 Ar
Elektronová konfigurace:   [Ne] 3s2 3p2
Skupenství:   pevné
Teplota tání:   1410 – 1420 °C, tj. 1683 – 1693 K (různé zdroje)
Teplota varu/hoření:   2900 – 3200 °C, tj. 3173 – 3473 K
Hustota:   2,330 g.cm-3
Rozpustnost ve vodě:   0
Měrný elektrický odpor při 20°C:   0,038 Ω /m
Teplotní součinitel elektrického odporu:   0,004 K-1
Chemická značka:   Si (lat. Silicium)
Chemické složení:   Kysličník křemíku. Neobsahuje azbest ani těžké kovy či jiné karcinogeny. 
SiO2

Frakce/Kalibrace/Granulometrie/Velikost/Hrubost zrna tohoto:

SI-F105 ... 100-500µm (0,1-0,5mm) ... pro jemnější práce, pískování veteránů, atd., bez výraznější destrukce povrchu a úbytku materiálu tryskaného dílce.

SI-F510 ... 500-100µm (0,5-1mm) ... pro běžné práce, tryskání oceli, cihly, atd.

SI-F1020 ... 1000-2000µm (1-2mm) ... pro hrubší práce, svařence, těžké konstrukce, atd.

SI-F2040 ... 2000-4000µ (2-4mm) ... pro velmi hrubé práce s určitou mírou destrukce povrchu.

Doporučené skladování:
v suchu (v uzavřeném obalu při vlhkosti do max. 70%, v otevřeném obalu při vlhkosti do max. 30%)
v teplu (+5 → +45°C).

Napsat svou recenzi

Křemičitý sklářský písek, Si, (paleta 1050kg)

Křemičitý sklářský písek, Si, (paleta 1050kg)

Křemičitý, sklářský písek do pískovačky k tryskání/pískování.

Abrazivo - Křemičitý sklářský písek (Si)- Minerální tryskací materiál - Zrno ostrohranné i tupé - Písek do pískovačky - Písek k pískování/tryskání

Všechny námi nabízená abraziva jsou v nejvyšší kvalitě, splňují normu FEPA a mají certifikace ISO: 9001-2000.

V nabídce tohoto druhu abraziva máme 4 frakce/velikosti zrna, (100-4000µm / 0,1-4mm). 

Jedná se o paletu s 25kg pytli o celkovém množstvím obsahu tohoto abraziva 1050kg.


Příplatek za vratnou EU paletu 500,- Kč.

Napsat svou recenzi

Podobné a související zboží i služby