Všechny tyto zde uvedené trysky, díky materiálům ze slinutých karbidů, ze kterých jsou vyrobeny, se vyznačují vysokou otěruvzdorností (abrazivní rezistencí).

Venturiho trysky, díky lineárně se rozšiřujícího tryskacího paprsku min. 6-ti násobek a více svého vnitřního průměru (d), dle geometrické vzdálenosti, v kuželovitém profilu od tryskaného místa, tedy dopadu abrazivního zrna, jsou proto obecně vhodné pro tryskání větších ploch ... podobný princip jako např. u štětců s malým/úzkým nebo větším/širším chlupem nebo malířským válečkem, který je buď užší s menším záběrem nebo širší s větším záběrem nanášením barvy.

Díky své konstrukci s rozšiřujícím se výstupem na jejích ústí (větší rozptyl výstupního média-princip Venturiho válce), jsou tyto typy trysek plošně výkonnější než trysky ,,standardní“ beze změny vnitřního průměru, tudíž více vhodné pro koncepci kontinuálního tryskání větších ploch v krátkém čase, kde mají i největší míru použití.

Jejich pracovní část je vložena do pevnostního, nylonového nebo kovového pouzdra, které jí chrání proti vnějšímu poškození, se závitem pro typizovaný držák trysky, k hadicím o vnitřním průměru 19, 25, 32mm.

Životnost trysek je dána několika ukazateli, zejména pak druhem, frakcí a kvalitou používaného abraziva. Obecně se uvádí několik desítek až set pracovních hodin. Na vyžádání zašleme naší nabídku abraziv.

Tyto trysky z ušlechtilých materiálů jsou vhodné pro časté používání minerálních, ocelo-nerezových, syntetických, plastických i organických tryskacích materiálů, zejména pak tam, kde je kladen vysoký požadavek na kvalitu a estetiku tryskaného povrchu (lehké kovy a jejich sloučeniny, nerez materiály, tabulové sklo, dřevo, atd.), coby finální úprava (balotinování), rovněž i jako před-úprava (lakování, zinkování, penetrace, atd.), strojních, konstrukčních a stavebních dílců, bez vnějších vlivů na kontaminaci tryskaného povrchu (chemická čistota).

Současně je potřeba si uvědomit, že se zvyšujícím se průměrem trysky a pracovním tlakem, zvyšuje se i spotřeba vzduchu. Přesné info si vyžádejte u svého prodejce. Délka trysky pak udává rychlost a přesnost proudění abraziva ve vzorci (delší = vyšší = přesnější) a to do jisté míry ovlivňuje účinnost a efektivitu tryskání, především strukturálního a renovačního.

Rychlost tryskacího média na ústí trysky může dosahovat až 350 m/sec (1 Mach/hod.). Při této činnosti je nutno dbát zvýšené opatrnosti a používat adekvátní ochranné pomůcky. Doporučujeme se obrátit na svého prodejce, pomůže vám s jejich výběrem. Rovněž nás můžete požádat o zaslání nabídky.

NJL … obdobné vlastnosti a parametry jako ostatní trysky, včetně trysky NTL, jen z jiného materiálu (karbid- wolfram/kobaltu), s vyšší mech. pevností ale i hmotností, vložená do ochranného pouzdra z lehkých kovových slitin, navíc vnější válcová část trysky celo potažená velur-pryží pro ještě lepší ochranu a její držení, bohatší nabídka (5-13mm). Díky své vyšší odolnosti proti vnějšímu poškození, je vhodná pro práci v terénu, zejména pak na stavbách a montážích, kde je ve většině případů, u těchto předmětných zařízení a jejich příslušenství, zvýšená míra ,,hrubého“ zacházení.

Kompletní naší nabídku veškerých Venturiho trysek, jejich příslušenství, včetně i dalších informací naleznete zde na této straně, výše, ve složce ,,KE STAŽENÍ

Napsat svou recenzi

Tryska pracovní Venturiho NJL 32-8/50

Tryska pracovní Venturiho NJL 32-8/50

profil – válcová, přímá / vnitřní průměr d 13mm / délka 230mm / závit 50mm / hmotnost 705g

Napsat svou recenzi

Podobné a související zboží i služby